گردشگری در کشور ترکیه

محمد مهدی بازگیر، پژوهشگر دفترمطالعات دیپلماسی اقتصادی ورود گردشگران خارجی به ترکیه در پی کاهش ارزش پول ملی لیر و پایین آمدن قیمت خدمات تفریحی و اقامتی برای اتباع خارجی و نیز افزایش نسبی شاخص های امنیتی در سال جاری میلادی به طور چشمگیری رشد یافته است وزارت فرهنگ و ادامه مطلب…