انعقاد تفاهمنامه همکاری میان پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع)

انعقاد تفاهمنامه همکاری میان پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) با حضور دکتر یاسر برخورداری و دکتر مهدی صادقی شاهدانی تفاهمنامه همکاری میان پژوهشکده تحقیقات راهبردی و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) به‌منظور فراهم آوردن زمینه‌های مساعد برای تعامل سازنده ادامه مطلب…