انسداد کانال سوئز فرصتی برای تقویت کریدور شمال- جنوب

نویسنده: امیرحسین عرب پور؛ پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) انسداد اخیر کانال سوئز و عبور سالانه بیش از یک میلیارد تن کالا از مسیر این کانال، یافتن مسیر جایگزین و کم ریسک تری را برای حمل و نقل کالا و بار ضروری میکند و در این میان، ادامه مطلب…