نشست مشترک میان دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی فارس

نشست مشترک میان دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی فارس با حضور هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و شورای مرکزی دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی برگزار گردید. در این دیدار ضمن بررسی زمینه های همکاری مشترک و سوابق این همکاری ها، چارچوب اقدام مشترک دو ادامه مطلب…