خلاصه مباحث نشست تخصصی با عنوان چشم انداز سازمان های بین المللی اقتصادی

اولین نشست تخصصی سال ۱۴۰۰ با حضور دکتر توکل حبیب‌زاده، دانشیار حقوق بین الملل و عضو شورای علمی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد. در این جلسه، دکتر حبیب‌زاده با اشاره به تاریخ شکل‌گیری سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی، به بیان هدف از تشکیل این سازمانها پرداختند. وی ایجاد ثبات ادامه مطلب…