دیپلماسی اقتصادی راهبرد افزایش اقتدار اقتصادی دولت اسلامی

امیرحسین عرب پور/ پژوهشگر دفترمطالعات دیپلماسی اقتصادی مفهوم دولت اسلامی در مسیر تمدن سازی و ایجاد حکمرانی مطلوب بر مبنای اسلام باید از مسیر ساخت دولت اسلامی گذر کرد. «ما در مرحله سومیم؛ ما هنوز به کشور اسلامی نرسیده ایم. هیچ کس نمی‌تواند ادّعا کند که کشور ما اسلامی است. ادامه مطلب…

نقش دیپلماسی اقتصادی در ساخت دولت اسلامی (دولت مقدمه ساز تمدن نوین اسلامی)

امیرحسین عرب پور/پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی چکیده مقاله: تحولات کنونی منطقه و جهان، تشکیل تمدن نوین اسلامی را بیش ازپیش برای مسلمانان جدی و بااهمیت می کند. تمدنی که لازمه تحقق آن، ساخت دولت اسلامی است. تعامل اقتصادی و تاثیر مبادلات تجاری در انتقال ایدئولوژی، عواملی هستند که توجه ادامه مطلب…

نقش دیپلماسی اقتصادی در تحقق تمدن نوین اسلامی

امیر حسین عرب پور/عضو شورای دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) به نقل از شبکه ی مطالعات سیاست گذاری عمومی در این نوشتار پس از تبیین مفاهیم تمدن نوین اسلامی و دیپلماسی اقتصادی سعی بر آن است تا با بیان اهمیت انکارناپذیر نقش دیپلماسی اقتصادی در ساخت تمدن نوین اسلامی، بر ادامه مطلب…