کارگاه تجربه دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی با حضور دکتر جلالی

رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه ۷۹ میلیارد دلار یارانه پنهان داریم، گفت: ظرفیت ها و زمینه های بسیاری برای مقابله با تحریم در کشور وجود دارد که دیپلماسی اقتصادی امکان بهره برداری از این توان را فراهم می کند.    نشست دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق ادامه مطلب…