گزارش تصویری ضیافت افطاری

چهارشنبه یکم خرداد ١٣٩٨ ضیافت افطاری دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی با حضور رئیس محترم دانشگاه حجه الاسلام دکتر سعدی، جمعی از رؤسای محترم دانشکده ها و معاونین محترم دانشجویی،فرهنگی و اداری،مالی دانشگاه و اساتید شورای علمی و شورای مرکزی و اعضاء دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی و کارشناسان و مدیران دانشگاه ادامه مطلب…

ضیافت افطاری دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی با ریاست و معاونان دانشگاه امام صادق (ع)

چهارشنبه یکم خرداد ١٣٩٨ ضیافت افطاری دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی با حضور رئیس محترم دانشگاه حجه الاسلام دکتر سعدی، جمعی از رؤسای محترم دانشکده ها و معاونین محترم دانشجویی،فرهنگی و اداری،مالی دانشگاه و اساتید شورای علمی و شورای مرکزی و اعضاء دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی و کارشناسان و مدیران دانشگاه ادامه مطلب…

نشست عمومی با موضوع اقتصاد مقاومتی

شنبه ٨ دی ماه نشست اول مجمع عمومی دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی با حضور اعضاء و جناب دکتر صادقی مدیر مسئول دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی در محل سالن شهید صدر برگزار گردید. در ابتدای نشست،گزارشی از عملکرد چند هفته ی گذشته ی دفتر ارائه گردیده و به برنامه ها و ادامه مطلب…