انعقاد تفاهمنامه همکاری میان پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع)

انعقاد تفاهمنامه همکاری میان پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) با حضور دکتر یاسر برخورداری و دکتر مهدی صادقی شاهدانی تفاهمنامه همکاری میان پژوهشکده تحقیقات راهبردی و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) به‌منظور فراهم آوردن زمینه‌های مساعد برای تعامل سازنده ادامه مطلب…

انعقاد تفاهمنامه وزارت دفاع با دفترمطالعات دیپلماسی اقتصادی

انعقاد تفاهمنامه همکاری میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع)

در ادامه طراحی چارچوب همکاری های بلندمدت میان دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) و امور بین الملل ودجا، متن تفاهمنامه همکاری های بین این دو نهاد با حضور آقای دکتر زبرجدی مشاور وزیر و جانشین امور بین الملل و آقای دکتر صادقی شاهدانی رئیس شورای علمی دفتر مطالعات ادامه مطلب…