اعضای دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام با همراهی دکتر محسن اسلامی عضو شورای علمی این دفتر، طی نشستی مشترک با دکتر محمدحسن شیخ الاسلامی ریاست دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و دکتر وحیدی معاون اجرایی دانشکده به بحث و تبادل نظر پیرامون وضعیت کنونی اقدامات و فعالیت های دو مجموعه و نقاط اشتراک در همکاری های بلند مدت پرداختند.
در ابتدا دکتر وحیدی به بیان سابقه و هدف تاسیس دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه از بیش از یک قرن پیش تحت عنوان مدرسه علوم سیاسی پرداخته و سپس به وضعیت کنونی دانشکده در جذب و تربیت دانشجویان در دو رشته مطالعات منطقه ای و دیپلماسی و سازمان های بین المللی اشاره نمود.
وی ضمن تجلیل از جایگاه علمی و سطح شایسته دانش آموختگان دانشگاه امام صادق(ع)،این دو مجموعه را در راستایی مشترک تعبیر کرد.

دکتر محسن اسلامی عضو شورای علمی دفتر دیپلماسی اقتصادی نیز به اختصار اهم چشم انداز ها و روند پی گرفته شده در این دفتر را تشریح نموده و گفت: امروز با شرایطی که بر دانشگاه ها در بیگانگی با مسائل اساسی کشور احساس میشود حضور منسجم و حساب شده چنین جمع خوش ذوق، پژوهشگر، بهره مند از تجربه ها و پروتکل های موضوع کاری و جوان یک پدیده درخشان و قابل توجه است فلذا بر همه ما هم افزایی و بستر سازی رشد چنین مجموعه هایی فرض است.
در ادامه توکلی دبیر علمی اجرایی دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی به معرفی اعضای شورای مرکزی و دستیاران علمی و اجرایی مجموعه پرداخته و ضمن تقدیر از حسن همکاری های فی مابین تاکنون، فضای متصور برای هم فکری و تبادل فرصت ها و ظرفیت ها را بسیار بیشتر از وضع موجود خواند.


دکتر محمدحسن شیخ الاسلامی ریاست دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه نیز با حضور در این نشست و کسب اطلاع از روند پی گیری شده در دوره پاییز دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی توجه جدی و متمرکز بر سه محور را جهت ادامه مسیر ضروری دانست.

اول آنکه دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی بایستی با پیگیری مشخص راهبرد های بلند مدت از دچار شدن به نوسان های رفتاری بیمه شود.
دوم اینکه فضای فعالیت های دانشجویان و پژوهشگران برای دانشجویان خارج از دانشگاه امام صادق(ع) بسترسازی و فعال شود.
سومین موضوع نیز ورود به تکنیک ها و عملیات های اجرایی و پرهیز از توقف در کلیات نظری بود.

در ادامه ی گفتگوها ضمن ضیافت ناهار بر شکل دهی رسمی همکاری ها ضمن انجمن تازه تأسیس دیپلماسی ایران و برگزاری یک رویداد ثابت مشترک بطور سالانه و اختصاص سهمیه حضور اعضای دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی در سمینارها و کارگاه های دانشکده توافق شده و ادامه این توافقات را به جلسه مشترک این دو مجموعه در آینده نزدیک قرار شد.
در حاشیه این برنامه ضمن تقدیم حکم عضویت آقای دکتر محمدحسن شیخ الاسلامی در شورای علمی دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) هدیه یادبود این مجموعه نیز تقدیم ایشان و مجموعه دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه شد.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *