امیرحسین عرب پور/پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی

چکیده مقاله:

تحولات کنونی منطقه و جهان، تشکیل تمدن نوین اسلامی را بیش ازپیش برای مسلمانان جدی و بااهمیت می کند. تمدنی که لازمه تحقق آن، ساخت دولت اسلامی است. تعامل اقتصادی و تاثیر مبادلات تجاری در انتقال ایدئولوژی، عواملی هستند که توجه به دیپلماسی اقتصادی را در میان دیگر عوامل دولت سازی متمایز می کنند.دراین بین، ایران اسلامی طلایه دار اصلی ساخت تمدن نوین اسلامی است. جمهوری اسلامی ایران کشوری مسلمان و قدرتمند در قلب غرب آسیا، با اهدافی انقلابی است که از موقعیت برجسته جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی و نیروی انسانی جوان برای تبدیلشدن به یک قدرت تعیین کننده در منطقه و تاثیرگذار در جهان برخوردار است. ایران با اتکابه این ویژگی های ممتاز، در روابط خارجی همواره برای تحکیم قدرت منطقه ای و اقتدار ملی خود تلاش کرده و به دنبال ساخت دولت اسلامی با استفاده از عناصر قدرت همچون اقتصاد است تا بتواند تشکیل تمدن نوین اسلامی را تسریع نماید. از سوی دیگر، سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، ضمن تاکید بر درونزایی اقتصاد، دولت را بهبرون گرایی اقتصادی از طریق تعامل سازنده و موثر با جهان و همکاری اقتصادی با کشورهای منطقه و بازارهای هدف ناگزیر می سازد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که نقش دیپلماسی اقتصادی در اقتدار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و درنهایت ساخت دولت اسلامی زمینه ساز تمدن نوین اسلامی چیست هدف این نوشتار یافتن نقش وکارکرد دیپلماسی اقتصادی در تحقق تمدن نوین اسلامی و نشان دادن اهمیت موضوع ساخت دولت مقتدر اسلامی در جهت الگوسازی تمدنی است. به همین جهت، روش تحقیق این مقاله، توصیفی- تحلیلی بوده و از منابع اسنادی و کتابخانه ای استفادهشده است. درنهایت راهکارهایی همچون ایجاد شبکه ای از روابط راهبردی با همسایگان، استفادهاز پیمان های دوجانبه ارزی با کشورهای منطقه، شکل گیری ارتباطات علمی و تدوین سند یکپارچه دیپلماسی اقتصادی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ارائه می شود.

مطالعه متن کامل :

https://www.civilica.com/Paper-NEICC04-NEICC04_003.html


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *