بنام خدا

روز شنبه ٢۴ آذر ماه

نخستین نشست از سلسله نشست های اقتصاد تجربی با محوریت دیپلماسی اقتصادی با حضور دکتر علی میرزاخانی سردبیر ارشد گروه رسانه ای دنیای اقتصاد در محل سالن شهید صدر برگزار گردید.

در ابتدای نشست ضمن خوش آمد گویی و تشریح هدف این نشست به منطق عملکرد دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی در سال جاری پرداخته شد.

در ادامه دکتر میرزاخانی با طرح این فرضیه که در تحلیل کارنامه ی دیپلماسی اقتصادی

نمیتوان قائل به یک دوره چهل ساله بود، عملکرد جمهوری اسلامی در موضوع دیپلماسی اقتصادی همسو با انحراف دهه پنجاه شمسی از مسیر درخشان دهه چهل شمسی خواندند و دلیل اصلی را ورود حجم انبوه درآمد های نفتی بدون پشتوانه ی سیاستگذاری مناسب و دنده معکوس اقتصاد ایرانی از اقتصاد صنعتی به اقتصاد صنعت زدا بیان کردند.

آنگاه که درامد های سرشار نفتی از هرگونه تکیه گاه سیاست گذاری صحیح( مثل دولت نفتی نروژ) تهی شود ، مسیر صنعت و تولید کشور دچار انحراف خطر ناکی میگردد و آن تولید برای معشیت بجای تولید برای مبادله است.

بنابر این ساخت اقتصاد کشور و نظام اداری و سیاسی آن چنان طراحی میشود که واردات همان نقشی باشد که ایران در صحنه ی اقتصاد جهانی بازی کند. و این دقیقاً همان مسیری است که مشتریان نفتی ایران برای بازگشت دلار های نفتی خودشان طراحی کرده اند.

شکل گیری انحصار در واردات و فساد های عمده ناشی از آن میراث نحسی از اقتصاد صنعت زداست که از دهه پنجاه تا امروز دامان اقتصاد ایران را گرفته است.

وی در بخش های متعددی از صحبت های خود با اشاره به خاطرات وزیر وقت اقتصاد در دهه چهل شمسی ، آن دوره را نقطه ی درخشان تولید داخلی و به تبع آن حضور طبیعی در بازار های نزدیک و دور قلمداد کردند.

تفکیک وزارت صنعت تجارت معدن از وزارتی تحت عنوان اقتصاد در عرض وزارت دارایی را از جمله پیامد های ساختاری این رویه ی واردات پایه کردن اقتصاد ایران خواندند.

در پایان پرسش های جمع حاضر توسط ایشان پاسخ داده شد.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *