دیپلماسی اقتصادی بهره جویی دوسویه میان اقتصاد و سیاست خارجی قلمداد میشود. دیپلماسی در جایگاه هنر و فنّ اداره روابط خارجی، در جهان حاضر گردش معناداری بسوی ثروت آفرینی، رشد و اشتغال در اقتصاد ملّی و ازسویی استفاده از ابزارهای اقتصادی در تحقق و پیشبرد سیاست خارجی داشته است.
دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام در مهرماه ۱۳۹۵ ذیل دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد تأسیس و با رویکردی میان رشته ای اقدام به جذب اعضاء از دانشکده های علوم سیاسی، مدیریت، حقوق، فرهنگ و ارتباطات نمود. نظر به رسالت دانشگاه امام صادق علیه السلام مبنی بر پاسخگویی دقیق و عملیاتی به مسائل و چالش های نظام اسلامی، دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام بر آن است تا حضور و نقش افرینی فعال در اقتصاد سیاسی بین الملل را در راستای راهبرد برون گرایی در اسناد بالادستی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، ترسیم و تدارک ببیند.

چشم انداز  

ما یک نهاد علمی- مشورتی در سطح کلاس جهانی در رصد، سیاستگذاری و تولید ادبیات نظری و یک مرجع در میان مراکز تحقیقاتی تا سال ۱۴۰۸ می باشیم.

بیانیه ماموریت

دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی یک نهاد علمی- مشورتی می باشد که در زنجیره تولید علم و پیاده سازی پاسخ ها به مسائل نظام اسلامی با تمرکز بر روابط اقتصادی خارجی فعالیت نموده و اقدامات پشتیبانی کننده و دارای هم افزایی و ارزش آفرینی را انجام می دهد. در این راستا با انجام اقدامات بهینه و رعایت اصول و چارچوب حاکم بر دانشگاه امام صادق علیه السلام به دنبال کمک به توسعه علمی و پژوهش های کاربردی در سیاستگذاری کلان اقتصاد سیاسی بین الملل از طریق فرآیندی تحقیقاتی و اجرایی می باشد.

اهداف بلند مدت (اهداف ۱۰ ساله تا ۱۴۰۵)

• توسعه نیروی انسانی متخصص و متعهد در حوزه روابط اقتصادی خارجی و دانش نظری و عملی و ورود ۱۰ نفر به مقطع دکتری با عنوان رساله مرتبط با دیپلماسی اقتصادی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

اهداف پنج ساله

• تألیف ۱ عنوان کتاب تخصصی مرجع در دیپلماسی اقتصادی
• ترجمه ۱ عنوان کتاب برگزیده در دیپلماسی اقتصادی در هر سال
• انتشار ۲ عنوان مقاله معتبر با حداقل h-index:5 در هر سال
• تعریف و برگزاری ۲ واحد درسی رسمی در هر سال و گرایش مشترک دیپلماسی اقتصادی در مقاطع تحصیلات تکمیلی در سال پنجم
• برگزاری ۲۰ نشست کارگاه تجربه و انتشار تاریخ شفاهی دیپلماسی اقتصادی در هر سال
• تشکیل یک مجمع سفرا،تجار و اساتید موفق در پیاده سازی دیپلماسی اقتصادی در هر سال
• ارائه ۱۲ عنوان متن سیاستی و گزارش راهبردی ناظر به مسائل نهاد های تصمیم سازی و اجرایی در هر سال

سازمان دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی

ساختار سازمانی دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی متشکل از ریاست دفتر، شورای علمی، شورای مرکزی و مجمع عمومی است.
مدیریت کلان اقدامات و راهبردهای این دفتر بر عهده ریاست محترم دفتر می‌باشد و اداره شورای مرکزی، اجرای تصمیمات تایید شده از سوی ریاست دفتر و برگزاری جلسات مجمع عمومی برعهده دبیر علمی اجرایی است.
شورای علمی متشکل از اساتید حوزه علوم اقتصاد، علوم سیاسی و روابط بین الملل در جایگاه مشورت ریاست محترم دفتر است که نقشه راه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام را طراحی و جهت پیاده سازی با دستور ریاست محترم دفتر به دبیر ابلاغ می نمایند.
اعضاء محترم شورای علمی دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی عبارت اند ازآقایان:

 •  دکتر مهدی صادقی شاهدانی استاد تمام و رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام
 • دکتر اصغر افتخاری استاد تمام و رئیس دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
 • دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی استاد تمام روابط بین الملل و معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی
 • دکتر محمد حسن شیخ الاسلامی دانشیار و رئیس دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
 • دکتر داود منظور دانشیار دانشکده معارف اسلامی اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام
 • دکتر محسن اسلامی استادیار روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

شورای مرکزی متشکل از۵ عضو با مسئولیت معاونت برنامه ریزی و آموزش، معاونت رصد و پژوهش، ، معاونت رسانه و ارتباطات و دستیار ویژه دبیر با احکام انتصاب یکساله از سوی ریاست دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی خواهد بود. که به طور مستمر و هفتگی جلسات خود را برگزار و گزارش کار ماهانه خود را به ریاست محترم دفتر تقدیم می‌کند.

دبیر علمی اجرایی: موظف به هماهنگی سازی میان سازمانی، مدیریت فعالیت های طراحی و تصویب شده در جهت تحقق چشم انداز و مأموریت مجموعه در شورای مرکزی و مجمع عمومی و گزارش منظم آن به ریاست و اعضای شورای علمی دفتر می باشد.

معاونت پژوهش و نشر: موظف به برگزاری کارگاه های تجربه، نشست‌های تخصصی، بازدیدهای میدانی، تولید محتوا و خروجی‌های منظم زمانی در قالب تالیف، ترجمه، گردآوری کتب، مقالات، نشریات علمی تخصصی مکتوب و مجازی است.
معاونت رصد و پردازش داده: موظف به ایجاد شبکه تخصصی رصد ناظر به منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی در موضوع دیپلماسی اقتصادی فارسی زبان و غیر فارسی زبان با هدف ترجمه و تحلیل سیاستی است.
معاونت برنامه ریزی و آموزش:متشکل از دو محور آموزشی و پشتیبانی است. در حوزه آموزش این معاونت موظف به تدارک و انجام دانش افزایی اعضاء از طریق دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های مهارت افزایی و تهیه و تولید محتواهای آموزشی است و در حوزه پشتیبانی این معاونت به هماهنگی اجرایی و پیگیری اداری از برگزاری برنامه‌های مصوب شورای مرکزی، تهیه و تایید صورت‌های مالی و هزینه‌های جاری دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی، مدیریت آرشیو و گزارش اقدامات دفتر مشغول خواهد بود.
معاونت رسانه و ارتباطات: موظف به ایجاد و پیگیری هدفمند ارتباطات دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی با شخصیت های حقیقی و حقوقی خارج از دانشگاه و مدیریت رسانه‌های حقیقی و مجازی دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی با هدف گفتمان سازی عمومی و تخصصی دیپلماسی اقتصادی است.

منطق راهبردی دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی
دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی مهمترین اقدام در گام نخست را تدوین منطقی علمی و با انطباق حداکثری با اهداف این دفتر که نیازهای به روز نظام مقدس جمهوری اسلامی است می‌داند. در این راستا با بهره گیری از نظرات اساتید این حوزه و با تکیه بر خواست دانشجویان عضو در دفتر و نگاه به ظرفیت‌ها و اولویت‌های دانشگاه و نظام اسلامی؛ منطقی را متکی بر دو موضوع پیاده ساری نمود.
نخست مسائل و موضوعاتی است که جایگاه بحث آنها در منظومه فکری این دفتر لازم به نظر آمد. این مسائل تحت عنوان کمیته‌هایی در دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی مطرح می‌شوند که تا کنون کمیته‌های ذیل تعریف شده اند:

 • کمیته تحریم
 • کمیته انتقال فناوری
 • کمیته پول و بانک
 • کمیته امنیت ملی
 • کمیته گردشگری
 • کمیته کشاورزی و منابع طبیعی
 • کمیته دیپلماسی اقتصادی اسلامی
 • کمیته انرژی
 • کمیته سرمایه گذاری و سرمایه پذیری خارجی
 • کمیته مهاجرت و نیروی کار
 • کمیته کمک‌های بین‌المللی
 • کمیته بازاریابی بین الملل
 • کمیته لجستیک و تأمین زیرساخت
 • کمیته قوانین و مقررات بین المللی
دوم آنکه این مسائل و موضوعات در قلمروهای جغرافیایی بحث خواهند شد که تحت عنوان میزهای منطقه ای بشرح ذیل تعریف می‌گردند.
 • میز همسایگان
 • میز افریقا
 • میز شرق و جنوب شرق آسیا
 • میز اروپا
 • میز امریکای لاتین
 • میز روسیه، قفقاز و آسیای مرکزی
 • میز ایالات متحده امریکا
 • میز سازمان های بین المللی

بدین ترتیب هر یک از اعضاء می توانند با انتخاب یک کمیته و یک میز علاقه موضوعی خود را در حیطه مفهومی دیپلماسی اقتصادی ناظر به یک منطقه جغرافیایی پیگیری نمایند.