تهران- بزرگراه شهید چمران-پل مدیریت-دانشگاه امام صادق علیه السلام-دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد- دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی

صندوق پستی ۱۵۹-۱۴۶۵۵

تلفن : ۸۸۰۸۱۴۰۴

دورنگار : ۸۸۵۷۹۹۸۸

رایانامه : info@eco-dip.ir

پیام رسان ها