بازار قطر مقصد صادرات کالاهای ایرانی

تحریم قطر که از سال ۹۶ شروع شده است ،...