کشت فراسرزمینی ایران در قزاقستان؛ رویکرد جدید به ظرفیت‌های اقتصادی آسیای مرکزی

 ولی کوزه­‌گر کالجی-پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات ایران شرقی مقدمه:یکی از راهبردهایی که برخی از کشورها در زمینه تأمین امنیت غذایی اتخاذ کرده‌اند، بهره‌گیری از منابع تولید و توسعه کشاورزی در کشورهایی است که دارای منابع کافی و ارزان برای تولید می‌باشد، که این راهبرد در ایران تحت عنوان «کشت فراسرزمینی» ادامه مطلب…

کشت فرا سرزمینی ؛ خوب، بد، زشت

بسمه تعالی سید فؤاد علوی پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) مقدمه: کشت فراسرزمینی یکی از موضوعات پر چالش در فضای دیپلماسی اقتصادی جهان است که البته در ایران گاه با تندروی و افراط و گاهی بسیار ناشیانه و با تساهل به آن نگریسته شده است. ایمنی و ادامه مطلب…