تهدید نرم و آهسته؛ حمله عربستان به بازارهای صادراتی ایران

آمریکا همواره تلاش کرده است با تحریم‌های خود بازوی مالی...