دسته: میز آمریکای لاتین

0

پاناما؛ اقتصاد پیشرو در بخش خدمات

امیرمحمد رئیسیان / پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی به پاناما خوش آمدید! شاید کشورهای منطقه تصورش را هم نمیکردند، روزی پاناماسیتی[1] که تا ابتدای قرن بیستم جزئی از سرزمین کلمبیا بود[2] بتواند به مرکز توسعه، تجارت، بیمه، گردشگری و اموربانکی منطقه تبدیل شود. شهری پرطرفدار که به تعدد آسمان خراش های تجاری اش مشهور است. کشور ثروتمند پاناما با چهار میلیون جمعیت در جنوبی ترین نقطه منطقه آمریکای مرکزی بین دریای کارائیب و اقیانوس آرام قرار دارد. این کشور در...

0

پروشیلی(Prochile)؛ موتور دیپلماسی اقتصادی شیلی

امیرمحمد رئیسیان پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی مقدمه شیلی کشوری با جمعیت 18 میلیون نفر، واقع در غرب منطقه آمریکای جنوبی، کریدور باریکی از شمال تا جنوب را تشکیل میدهد. کشوری که پس از شنیدن نامش کودتایی خونین که به واسطه آن ژنرال اگوستو پینوشه[1] دولت مردمی سالوادور آلنده[2] که مشی سوسیالیستی داشت را سرنگون کرد.  به استثنای کشور مکزیک که طبق موافقت نامه[3] USMCA  (نفتای سابق) درزمره کشورهای آمریکای شمالی محسوب میشود، شیلی تنها کشور آمریکای جنوبی است که...