بررسی ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی ایران و قزاقستان

ایمان صمدی نیا/پژوهشگر حوزه بازاریابی بین الملل دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی مقدمه قزاقستان یکی از کشورهای آسیای میانه است که پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ ، استقلال یافت . حکومت قزاقستان دموکراتیک و از نوع جمهوری ریاستی است. پایتخت این کشور در سال۱۹۹۸ از آلماتی درجنوب که بزرگترین ادامه مطلب…

دیپلماسی اقتصادی در آیینه اسناد بالادستی

برخلاف برخی برداشت‌های سلیقه‌ای، در دستور کار قرار گرفتن اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه به معنای انزواگرایی و دوری از جهان خارج نیست و به عکس، تحقق این سیاست کلان و راهبردی در گرو بهبود مناسبات بین‌المللی در سطح منطقه‌ای و جهانی است که این امر به وضوح در تاکیدی ادامه مطلب…