دیپلماسی اقتصادی در آیینه اسناد بالادستی

برخلاف برخی برداشت‌های سلیقه‌ای، در دستور کار قرار گرفتن اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه به معنای انزواگرایی و دوری از جهان خارج نیست و به عکس، تحقق این سیاست کلان و راهبردی در گرو بهبود مناسبات بین‌المللی در سطح منطقه‌ای و جهانی است که این امر به وضوح در تاکیدی ادامه مطلب…