دسته: مجمع عمومی

0

گزارش تصویری ضیافت افطاری

چهارشنبه يكم خرداد ١٣٩٨ ضيافت افطاري دفتر مطالعات ديپلماسي اقتصادي با حضور رئيس محترم دانشگاه حجة الاسلام دكتر سعدي، جمعي از رؤساي محترم دانشكده ها و معاونين محترم دانشجويي،فرهنگي و اداري،مالي دانشگاه و اساتيد شوراي علمي و شوراي مركزي و اعضاء دفتر مطالعات ديپلماسي اقتصادي و كارشناسان و مديران دانشگاه در محل حوزه ي رياست(سالن ويژه-vip) برگزار گرديد.

0

ضیافت افطاری دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی با ریاست و معاونان دانشگاه امام صادق (ع)

چهارشنبه يكم خرداد ١٣٩٨ ضيافت افطاري دفتر مطالعات ديپلماسي اقتصادي با حضور رئيس محترم دانشگاه حجة الاسلام دكتر سعدي، جمعي از رؤساي محترم دانشكده ها و معاونين محترم دانشجويي،فرهنگي و اداري،مالي دانشگاه و اساتيد شوراي علمي و شوراي مركزي و اعضاء دفتر مطالعات ديپلماسي اقتصادي و كارشناسان و مديران دانشگاه در محل حوزه ي رياست(سالن ويژه-vip) برگزار گرديد. ابتداي جلسه با قرائت كلام ا.. مجيد و خير مقدم از سوي رئيس دفتر مطالعات ديپلماسي اقتصادي جناب دكتر صادقي شاهداني خدمت...

0

نشست عمومی با موضوع اقتصاد مقاومتی

شنبه ٨ دي ماه نشست اول مجمع عمومي دفتر مطالعات ديپلماسي اقتصادي با حضور اعضاء و جناب دكتر صادقي مدير مسئول دفتر مطالعات ديپلماسي اقتصادي در محل سالن شهيد صدر برگزار گرديد. در ابتداي نشست،گزارشي از عملكرد چند هفته ي گذشته ي دفتر ارائه گرديده و به برنامه ها و تصميمات آتي شوراي مشورتي اشاره گرديد. دكتر صادقي در ابتدا شأن برون گرايي را در سند ابلاغي اقتصاد مقاومتي به مثابه زير بناي لازم دانستند و هر گونه اقدام در...