اولين نشست شوراي علمي دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) به همت رئیس دانشكده معارف اسلامی و اقتصاد و رئیس دانشكده معارف اسلامی و علوم سياسی، با حضور دكتر سيد جلال دهقاني فيزوزآبادي استاد تمام و نظريه پرداز روابط بين الملل دانشگاه علامه طباطبایی و دبير علمی كنفرانس امنيتی تهران برگزار شد.

نشست شورای علمی دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی با حضور دکتر دهقانی فیروز آبادی

اين نشست عصر روز سه شنبه ٩٨/٢/١٧ در محل دفتر رياست دانشكده م.ا و اقتصاد برگزار گرديد.
در ابتدا توكلی دبير علمی اجرايی دفتر مطالعات ديپلماسی اقتصادی ضمن خير مقدم و تشكر از حضور دكتر دهقاني فيروزآبادی و حمايت و اراده مشترك در سطح رؤسای دو دانشكده گزارشی از پيشينه، سازمان، منطق و بيانيه مأموريت دفتر ارائه و بر حفظ و تقويت اين اراده هدف مشترك تاكيد كرد.
در ادامه نساج معاون آموزشی دفتر ضمن گزارشی از اقدامات انجام شده در طی دوره گذشته با رويكرد دانش افزايی و مهارت آموزی اعضاء از جمله دوره آموزشی بهاره مبتنی بر مباحثه و تدريس كتب منتخب پرداخته و سپس به تشريح برنامه آتی دفتر (مدرسه تابستانه) پرداخت.

حسني معاون رصد و پژوهش دفتر نيز با اشاره به اهم موضوعاتی كه در دستور كار اين معاونت قرار گرفته است به گزارشی از بازديدها، كارگاه های تجربه، نشست های تخصصی، يادداشت نويسی اعضاء پرداخته و محور هایی چون ارائه های دانشجویی را برنامه های آتی اين معاونت برشمرد.

عرب پور معاون ارتباطات دفتر نيز به حوزه كاری اين معاونت و تجربه چند ساله در رفت و آمد با نهاد های خارج دانشگاه اشاره و ترسيم دقيقی از رويه ها و همكاران خارج دانشگاهی اين دفتر ارائه نمود.

موسوي به عنوان معاون اجرایی ماموریت این معاونت را پشتيبانی اداری در اجرای تصميمات شورای مركزی و اجرای روند های سازمانی معرفي كرده و در ادامه به هماهنگی ميان معاونين بعنوان ديگر رويكرد اين معاونت پرداخت.


نشست شورای علمی دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی با حضور دکتر دهقانی فیروز آبادی

دكتر دهقاني فيروزآبادي با تشكر از روسای دانشكده های علوم سياسي و اقتصاد در توجه متمركز به اين موضوع، حجم پيشرفت عملی و توليد محتوا در اين دفتر را خارج از تصور اوليه خواند و بر ارائه و اشتراك خروجي های دفتر با ساير نهاد های علمی و دانشگاه های معتبر داخلی تاكيد كرد.
اين نظريه پرداز حوزه روابط بين الملل با دقت بر ضرورت پرداختن به اين موضوع و فقر علمی و نيروي انسانی، به رئوس محور ها و ابعاد ديپلماسی اشاره نمود و نوآوری و توليدات دست اول را از جمله قيود حضور در اين موضوع علمی و اجرايی خواند.
معاون سابق حقوقي و سياسي مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ناظر به ظرفيت ها و توان ظهور يافته در اين دفتر بر تشكيل ساز و كاری بزرگ تر از دفتر مطالعات و با راهبري اين مجموعه در دانشگاه امام صادق(ع) در جهت مرجعيت اين جريان تأكيد نموده و آقايان دكتر افتخاری و صادقی شاهدانی را بر تقویت اين موضوع در دانشگاه دعوت نمودند.
در ادامه دكتر اصغر افتخاری رئیس دانشكده م.ا و علوم سياسی بر تمهيدات لازم جهت رشد اين مجموعه اشاره و حضور و دقت های راهبردی دكتر دهقانی فيروزآبادی را نشانه مؤيدی بر اين اميد خواندند. و از حداكثري كردن ابتكارات لازم در جهت جبران عقب ماندگی های كشور در اين موضوع استقبال نمودند.
دكتر صادقی شاهدانی نيز بر پيشبرد اهداف كلان دانشگاه در قالب چنين مجموعه های موفقی اشاره و شكل گيری و تقويت شورای علمی اين دفتر با حضور دكتر دهقانی فيروزآبادی را اقدام مباركی خواندند.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *