سرمايه گذاري و سرمايه پذيري

نقشه راه در کميته سرمایه گذاری و سرمایه پذیری آن است که

۱٫اشراف حداکثري بر نياز هاي واقعي و تمييز نياز هاي غير واقعي از آن ،در جهت ايجاد فضاي امن سرمايه گذاري خارجي

۲٫اشراف حداکثري بر ظرفيت هاي موجود بالقوه و بالفعل که ميتواند انگيزه سرمايه گذاري و يا حداکثري کردن سرمايه گذاري خارجي را براي نياز هاي واقعي فراهم آورد

۳٫اشراف حداکثري بر خلل هاي موجود زيرساختي و مديريتي ضد انگيزشي درجهت سرمايه گذاري امن حداکثری

۴٫اشراف حداکثری بر ظرفیت های بازيگران نظام سياسي بين الملل در جهت سرمایه گذاری مناسب در آن ها توسط جمهوری اسلامی

۵٫رصد دقيق بر منافذ نافي اصول قانون اساسي (خصوصا اصل استقلال اقتصادي)و جاسوسي که بر سرمايه گذاري خارجي واقع و متصور است.

۶٫ تدوين راهبرد هاي عملياتي و برنامه مشخص اجرايي که دقيقا و خصوصا برنامه اقدام جامع کارآمدي را با تکيه بر پنج پيش نياز ۱و۲و۳ و۴و۵ ارائه مي­نمايد.