بیانیه ماموریت

دفتر مطالعات ديپلماسي اقتصادي از اواخر مهر ماه سال 1395در دانشکده معارف اسلامي واقتصاد  دانشگاه امام صادق (ع) و با رويکردي ميان رشته اي تحت نظارت و هدايت دکتر مهدي صادقي شاهداني رياست محترم دانشکده معارف اسلامي و اقتصاد شکل گرفت.راهبرد هاي  کلان ابلاغي مقام معظم رهبري  وخصوصا مرجعيت علمي  مورد انتظار ايشان از دانشگاه امام صادق (ع)اساسي ترين انگيزه در شکل گيري اين پديده انشاالله مبارک بوده است.اين دفتر با عضو گيري از تمامي دانشکده هاي دانشگاه امام صادق(ع) و سپس تدوين نقشه راه و منطق عملياتي مبتني بر نظرات کارشناسي اساتيد و خواست پژوهشي دانشجويان حرکت علمي اجرايي خود را پيگيري نموده است.

ضرورت تشکيل دفتر مطالعات ديپلماسي اقتصادي ناظر به ضرورت پيگيري مجدانه و تبيين علمي ابعاد اقتصاد مقاومتي بعنوان علاج مشکلات اقتصادي نظام اسلامي و اهدافي است که در ذيل راهبرد هاي کلان دانشگاه امام صادق(ع)براي 10سال اينده از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ گرديده وتحقق آن بر ما مفروض است. از جمله:

بند دوم – کوشش مضاعف به منظور سوق دادن متوازن توانمندي هاي دانشگاه به سمت تربيت نيروي درجه يک براي نظام در عرصه هاي علمي و مديريتي و همچنين توليد علوم انساني اسلامي در دو حوزه نظري و کاربردي

در اين دفتر نيز هدف نخست تربيت نيرو هاي مومن،متعهد و انقلابي در جهت بدنه نظريه پردازي،کارشناسي و مديريتي نظام مقدس جمهوري اسلامي در عرصه ديپلماسي اقتصادي است .

بند سوم- باز مهندسي سرفصل ها،برنامه ها و متون درسي دانشگاه امام صادق(ع)در کليه مقاطع تحصيلي با هدف متوازن سازي بيشتر محتوا و حجم آن و همچنين تلاش مضاعف به منظور بروز سازي آن در جهت پاسخگويي به نياز هاي نو ظهور انقلاب و نظام اسلامي

در اين دفتر هدف آن است که فضاي مطالبه گري از جامعه دانشگاهي اعم از اساتيد و دانشجويان در کليه مقاطع تحصيلي در جهت چاره انديشي و پاسخگويي به نيازي بروز واساسي،تحت عنوان تنظيم سند ملي راهبرد هاي هاي اقتصادي در سياست خارجي ايجاد و تقويت گردد.بدون شک فقدان نسبي در نگاه اقتصادي به مقوله سياست خارجي امري محسوس و در عين حال هشداري مهم است.از طرفي بر کسي پوشيده نيست که حرکت صحيح در مسير پاسخگويي به نياز هاي جامعه جز از دانشگاه و حوزه که پشتوانه هاي استراتژيک ميهن اسلامي در ياري رساندن به بازو هاي اجرايي و تقنيني و قضايي آن هستند ممکن نخواهد بود.

بند چهارم- ارتقاء کيفيت فعاليت هاي آموزشي دانشگاه و گنجاندن فعاليت هاي هدفمند مطالعاتي و پژوهشي در بطن آموزش با هدف عمق بخشي به فرآيند تحصيلي

در اين دفتر هدف آن است تا دانشجويان با ايجاد فرآيند مطالعاتي و پژوهشي در مسير شناخت،آسيب شناسي  و آسيب زدايي ،(ناظر بر دو حوزه نظري و کاربردي مذکور در بند دوم) ديپلماسي اقتصادي (بعنوان موضوع مطالعاتي و پژوهشي هدف) را در طي دوران تحصيلي خود نقد و راهکار هاي عملياتي را در مقام اجرا ارائه نمايند.

بند پنجم- تقويت بخش پژوهشي دانشگاه در قالب راه اندازي يک پژوهشگاه قدرتمند در دل دانشگاه با حضور محققان برجسته از ميان دانش آموختگان دانشگاه و تدوين برنامه پ‍ژوهشي کوتاه مدت و دراز مدت با اختصاص بودجه و امکانات لازم در جهت نقد علوم انساني سکولار و توليد علوم انساني اسلامي

در اين دفتر هدف آن است که با حضور ظرفيت هاي بالقوه بسيار قوي در جمعيت دانش آموختگان و دانشجويان دانشگاه امام صادق (ع)از تمامي رشته ها که ذخيره هاي ارزشمندي از مطالعات هدفمند و تجربيات گرانبها در مقام اجرايي ميباشند اين دفتر در کنار ديگر مجموعه های طراحي شده در قالب انديشکده اي بعنوان اتاق فکر تصميمات راهبردي  نظام مقدس جمهوري اسلامي نقش خود را ايفا نمايد.

بند ششم- ايجاد انجمن هاي علمي قدرتمند براي هريک از رشته هاي علمي دانشگاه با هدف اتصال دانش آموختگان توانا به دانشگاه و امکان بهره گيري از آنها در فعاليت هاي علمي تحقيقاتي و فرهنگي دانشگاه.

همچنين بند هاي 11،10 و خصوصا بند 12 از سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي توسط رهبري معظم انقلاب که به صراحت به لزوم و اهميت وافر اهداف اين هسته علمي اجرايي ناظر است بشرح ذيل:

10- حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

–    تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.

–    گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.

–    تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.

–    برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.

–    استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.

–    ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

11- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

12- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:

–    توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.

–    استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.

–    استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی بر آن است تا فضای مطالبه گری از جامعه دانشگاهی اعم از اساتید و دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی جهت چاره اندیشی و پاسخگویی به نیازی به روز و اساسی تحت عنوان دکترین دیپلماسی اقتصادی و پس از آن تنظیم سند ملی راهبرد های اقتصادی در سیاست خارجی ایجاد و تقویت گردد.بدون شک فقدان نسبی در نگاه اقتصادی به مقوله سیاست خارجی امری محسوس و درعین حال هشداری مهم است.از طرفی بر کسی پوشیده نیست که حرکت صحیح در مسیر پاسخگویی به نیاز های جامعه جز از دانشگاه و حوزه که پشتوانه های راهبردی میهن اسلامی در یاری رساندن به بازوهای مشورتی در عرصه های تقنینی،اجرایی و قضایی آن هستند ممکن نخواهد بود. جامع بر تمامي اهداف اين دفتر تحقق حداکثري اين مطالبه رهبري معظم انقلاب است که اميد داريم در پيشگاه ذات اقدس احديت در انجام اين فريضه مقدس  ازعاقبتي خير بهره مند شويم.