ارتباط با ما

تهران- بزرگراه شهید چمران-پل مدیریت-دانشگاه امام صادق علیه السلام-دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد- دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی

صندوق پستی 159-14655

تلفن : 88081404

دورنگار : 88579988

رایانامه : info@eco-dip.ir

پیام رسان ها